Et skikkelig analyseverktøy og en mobilapp med kursoppdateringer kan være veldig nyttig når du investerer i børsnoterte fond. Dette gjelder også om du driver med investering i aksjer, trader valuta eller råvarer.

TradingView har på relativt kort tid seilt opp som et av de mest populære teknisk analyse programmene. Vi må også kunne si at dette er et av de beste på markedet. Prisen er også overraskende lav sett i forhold til alt du får tilgang til.

Prøv TradingView gratis

Nye brukere får et veldig bra tilbud fra TradingView når de registrerer seg for første gang. Da har du nemlig valget mellom å åpne en gratis Basic konto eller prøve et av abonnementene som er betalt i 30 dager. Ønsker du å gå videre med gratisversjonen etter prøveperioden har du selvsagt muligheten til å velge dette. Da velger du Basic-konto før prøveperioden er over. Dermed vil du ikke bli trukket for abonnement for videre perioder.

Som nevnt har du Basic som et alternativ når du registrerer deg, men vi anbefaler deg å prøve ut en av betalversjonene av dette tekniske analyseprogrammet. Årsaken til dette er enkelt og greit at dette er et veldig bra program som gir deg mye for pengene. Dersom du skal investere litt større summer i børsnoterte fond eller kjøpe aksjer og har behov for å følge markedet tett og gjøre grundige analyser vil det være en stor fordel med betalversjonene som gir deg mer data og muligheter.

  • Gratis analyseprogram
  • Realtidskurser
  • ETF, aksjer, indekser, råvarer, valuta

Abonnementer og priser

TradingView teknisk analyse verktøy kommer i 4 ulike versjoner. Disse er Basic som er gratis, Pro som koster $14,95, Pro+ som koster $29,95, og Premium som koster $59,95. Dette er priser pr måned. Som regel vil det være mulig å få en lavere pris pr måned dersom du kjøper abonnement for en lengre periode på for eksempel 1 år.

Realtidskurser til utvalgte børser som Euronext Oslo, Swiss SIX, osv, er også betalingstjenester. Disse kan du kjøpe i tillegg dersom du har behov for det. Du finner pakker som gir deg realtidskurser til den enkelte børs eller pakker som gir deg en lavere pris.

Når det kommer til forskjellen på de ulike abonnementene du kan velge mellom på TradingView er det først og fremst antall alarmer og antallet tekniske indikatorer du kan ha som er den store og viktigste forskjellen mellom disse. Her vil nok mange være fornøyd med Pro som lar deg bruke opptil 5 tekniske indikatorer på chartene dine.

Børser og instrumenter i TradingView

Du har tilgang til aksjer og verdipapirer notert på alle de viktigste børsene i USA. For eksempel har du realtidskurser på NYSE ARCA, Nasdaq og New York Stock Exchange. Du kan også følge med på kursutviklingen til instrumenter notert på Toronto TSX og Frankfurt Stock Exchange. Dermed har du god oversikt over kursutviklingen til de aller fleste kjente børsnoterte fond eller ETFer.

Det er ikke bare børsnoterte fond, aksjer og indekser du kan følge med på med TradingView teknisk analyse program. Her kan du også finne oversikt for futures. Dermed kan du følge med på råvarepriser som Urea, Copper, Iron Ore, Brent og Corn.

Valuta og kryptovaluta er også instrumenter som ofte blir brukt til trading, og med TradingView kan du følge kursutviklingen på valutakryss, CFD på valuta, kryptovaluta fra flere av de største kryptobørsene og CFD på krypto.

Charts og ulike oppsett i TradingView

Når du setter opp ditt chart kan du velge mellom flere ulike utforminger som linje, area, bars, candles, Hikin Ashi, baseline, Renko eller Point & Figure. Dermed står du veldig fritt i å velge hvordan ditt chart skal se ut når kursen blir vist.

Det er også mulig å dele skjermen slik at du får flere charts. Dette er en stor fordel dersom du ønsker å følge med på kursutviklingen til flere forskjellige børsnoterte fond, men ikke ønsker å bytte tab hele tiden. Du kan vise opptil 8 charts på 1 tab. Det betyr at du kan ha 8 charts på skjermen din til enhver tid.

Som default legges til både tekniske indikatorer som RSI, MACD og ATR på undersiden av chartet, men du kan flytte disse opp over chartet dersom du foretrekker det. I alt har du veldig stor frihet til å lage en plattform som passer for deg med TradingView teknisk analyse program.

1a tradingview teknisk analyse verktøy flere charts på samme skjerm

Teknisk analyse i TradingView

Å bruke teknisk analyse er blitt svært vanlig. Dette er en analysemetode som krever forholdsvis lite kunnskap om økonomi og finans, men for at det skal fungere er det viktig at man har en forståelse av statistikk. Uansett, TradingView er av mange regnet for å være et av de beste programmene for nettopp teknisk analyse.

Teknisk støtte, motstand, trender og formasjoner

På venstre side av skjermen har du flere ulike menyer som kan åpnes. Hver av disse gir deg tilgang til tegneutstyr som linjer, rays, vinkler, ulike formasjoner eller tekniske trender. Disse er selvsagt svært nyttige når du skal lage tekniske analyser for å finne frem til børsnoterte fond du kan investere i med TradingView.

2b tradingview analyseprogram

Tekniske indikatorer på TradingView

Over chartet finner du Indicators. Her får du tilgang til alle de tekniske indikatorene som er lagt til i TradingView teknisk analyse verktøy. Dette er både indikatorer som kommer fra selskapet bak analyseplattformen og fra brukerne som legger ut egne indikatorer. I TradingView er det nemlig mulig å kode egne indikatorer, og du kan selv velge om du vil dele disse med andre eller beholde dem for deg selv.

Nøkkeltall og multipler i TradingView

Når du investerer i børsnoterte fond vil normalt nøkkeltall og multiplier være mindre viktig, men kjøper du aksjer vil det være nyttig å kunne se for eksempel Price/Earnings, Price/Sales eller Price/Book for aksjen. Dette kan du enkelt finne frem til med TradingView. I analyseprogrammet har du også oversikt over utviklingen til multiplene. Dermed kan du se om aksjen fremstår som billig eller dyr historisk sett ved å se på utviklingen i multiplen over tid.

Screener i TradingView

TradingView har en Screener som fungerer svært bra. Med denne funksjonen kan du finne frem til børsnoterte fond som trender og har gitt best avkastning over tid, eller for eksempel børsnoterte fond som har levert de største utbyttene. Denne screeneren er svært enkel å bruke, og du kan også bruke den på for eksempel aksjer.

3c stock screener børsnoterte fond

Automatisert trading i TradingView

TradingView har samarbeid med flere nettmeglere. Dette åpner blant annet opp for at TradingView og handelsplattformen fra nettmegleren kan integreres. Dette sammen med koding i PineScript åpner opp for at det er mulig å skrive programmer eller algoritmer som kan gjennomføre automatiske handler når visse betingelser er oppfylt. Dette kan for eksempel være kjøps- eller salgssignaler fra tekniske indikatorer eller annet du har lagt inn i algoritmen.

Vurdering av TradingView

TradingView gir deg tilgang til utrolig mye viktig data som kommer godt med når du skal investere. Samtidig er det også et kraftig verktøy for teknisk analyse. Programmet er såpass komplisert at selv profesjonelle tradere kan ha stor nytte av dette. Men, det er også så brukervennlig at selv nybegynnere kan ta det i bruk. TradingView er et analyseprogram vi kan anbefale til de aller fleste typer tradere og investorer.

  • Gratis analyseprogram
  • Realtidskurser
  • ETF, aksjer, indekser, råvarer, valuta