Når du kjenner til teknisk støtte og teknisk motstand kan du begynne å lete etter tekniske trender. De tekniske trendene sier noe om den generelle kursutviklingen til en aksje over tid.

Tekniske trender

Siden de tekniske trendene sier noe om den generelle kursutviklingen for en aksje eller et børsnotert fond bruker mange tekniske analytikere mye tid på dette. Årsaken til det er ganske enkel. Man søker å beholde børsnoterte fond som er i en stigende trend, mens man selger fond som er i en fallende trend. En sidelengs trend kan utnyttes til kortsiktig trading.

Trendgulv og trendtak

En trend, uansett om den er stigende, fallende eller utvikler seg sidelengs vil ha et trendgulv og et trendtak. Dette tilsvarer teknisk støtte og teknisk motstand som du kan lese mer om i introduksjon til teknisk analyse. En viktig forskjell er at et trendgulv skal testes tre ganger mens trendtaket skal testes to ganger før vi har en etablert trend.

Etablert brudd og trendskifte

Et etablert brudd på en trend signaliserer et trendskifte. Som vi nevnte i introduksjon til teknisk analyse har vi et etablert brudd når vi får tre hele candlesticks på oversiden av en motstand, i dette tilfellet et trendtak, eller tre hele candlesticks på undersiden av en støtte, her et trendgulv.

Etter et etablert brudd har vi fått signal om trendskifte. En stigende og en fallende trend vil normalt gå over i en sidelengs trend, men det kan skje at kursen får inn i en fallende trend. For en sidelengs trend kan derimot begge ting skje, kursen kan gå inn i en fallende eller stigende trend.

Tekniske trender og tidshorisont

Det skilles mellom tre tidshorisonter for tekniske trender. De kortsiktige og mellomlange trendene er det først og fremst tradere som fokuserer på, men også langsiktige investorer kan finne gode kjøpsnivåer ved å følge med på disse trendene. Selv om de langsiktige trendene er mest interessante for de langsiktige investorene kan også tradere ha nytte av disse. Ved å trade fond som er inne i langsiktige stigende trender kan man få en bedre avkastning.

  • Kortsiktig trend – 22 dager
  • Mellomlang trend – 60 dager
  • Langsiktig trend – 250 dager

Trykker du på bildene nedenfor vil de åpne seg i ny fane. Det vil da være lettere å se detaljene.

Stigende trender

En stigende trend viser at kursen for et børsnotert fond over tid stiger. Det dannes nye topper og bunner på stadig høyere nivåer. Disse kan ofte teste støtten i trendgulvet eller motstanden i trendtaket.

tekniske trender stigende trend

Fallende trender

I en fallende trend dannes det derimot nye topper og bunner på lavere nivåer. Dette fører til at trenden beveger seg lavere jo lengre mot høyre på chartet du beveger deg.

fallende trender tekniske analyser

Sidelengse trender

I en sidelengs trend beveger kursen seg sidelengs i det store bildet, men kortsiktig går kursen både opp og ned. For tradere kan det gi gode muligheter for å kjøpe på støtten i trendgulvet og selge ved motstanden i trendtaket.

sidelengse trender teknisk analyse

Teknisk analyseprogram

Det har kommet mange ulike teknisk analyseprogram på markedet, og de aller fleste steder du kan trade eller investere i børsnoterte fond følger dette med. Vi bruker ofte eToro til å handle børsnoterte fond og til å lage tekniske analyser. Men, vi bruker også TradingView. Dette er et gratis program som gir deg tilgang til kurser på nært sagt alt du kan trade og investere i. Programmet passer også godt for de som har mye erfaring med teknisk analyse.

  • Gratis analyseprogram
  • Realtidskurser
  • ETF, aksjer, indekser, råvarer, valuta