Tekniske indikatorer er allsidige og nyttige. Noen kan finne trender i kursutviklingen, mens andre kan være nyttige til å finne nivåer for trailing stop/loss, forventet volatilitet eller si noe om styrken i tekniske formasjoner og trender.

Tekniske indikatorer

Tekniske indikatorer er en veldig viktig del av teknisk analyse. Mange tekniske indikatorer må brukes sammen med andre tekniske verktøy som støtte og motstand som du kan kan lese mer om i introduksjon til teknisk analyse, og tekniske trender og formasjoner. Ofte kan tekniske indikatorer støtte opp om signaler fra for eksempel formasjoner, eller de kan signalisere at den tekniske formasjonen kan være et falsk signal som ikke bør tolkes som et kjøps- eller salgssignal.

Trykker du på bildene nedenfor vil de åpne seg i ny fane. Det vil da være lettere å se detaljene.

Flytende gjennomsnitt

Flytende gjennomsnitt er en av de mest brukte tekniske indikatorene for teknisk analyse av aksjer. Den fungerer også godt for børsnoterte fond. Normalt brukes det et kort gjennomsnitt på 50 dager og et langt gjennomsnitt på 200 dager.

Flytende gjennomsnitt tekniske indikatorer

Tekniske analytikere er spesielt interessert i områdene hvor det lange og det korte gjennomsnittet krysser hverandre. Når det korte gjennomsnittet krysser opp over det lange gjennomsnittet har vi det som kalles Golden Cross. Dette er et kjøpssignal som tyder på at kursen skal inn i en stigende trend. Motsatt er det når det korte gjennomsnittet krysser ned under det lange gjennomsnittet. Dette kalles for Death Cross og tolkes som et salgssignal og at kursen skal inn i en fallende trend.

Det finnes flere ulike varianter av flytende gjennomsnitt, og det er også vanlig å bruke gjennomsnitt som er kortere. Ofte kan man bruke 14 dagerssnitt og 50 dagerssnitt. En grei metode for å finne hvilke gjennomsnitt som er brukbare er å finne et kort gjennomsnitt som historisk har vist seg som en teknisk støtte, og så finne et langt gjennomsnitt som har gitt få falske signaler.

RSI – Relative Strength Index

RSI er en teknisk indikator som ofte blir brukt til å finne nivåer hvor en kurs er overkjøpt eller oversolgt. Men, forskning viser at den gir bedre resultater dersom den brukes for å finne trenden i momentumet.

RSI - Relative Strength Index tekniske indikatorer

RSI signaliserer at en aksje kan være overkjøpt når verdien er over 70 eller 80. Dette tolkes ofte som et salgssignal. Er verdien derimot under 20 eller 30 vil det tolkes som at den er oversolgt og at dette er et kjøpssignal. Som nevnt viser forskning at ved å kjøpe børsnoterte fond eller aksjer som har en stigende trend i RSI vil man kunne få en bedre avkastning, fremfor å kjøpe på lav RSI og selge på høy RSI. Dette synes å handle om at RSI kan gi mange falske signaler.

MACD – Moving Average Convergence Divergence

MACD er en momentum indikator som gir kjøps- og salgssignaler. Indikatoren består av et gjennomsnitt på 12 dager og et gjennomsnitt på 26 dager som kalles for signallinjer. I tillegg har vi 0-linjen.

MACD - Moving Average Convergence Divergence tekniske indikatorer

MACD indikatoren kan gi kjøps- og salgssignaler på to måter. Enten ved at vi får en crossover. Dette er når den korte signalinjen krysser ned eller over den lange signalinjen. Går den korte over den lange har vi et kjøpssignal, og motsatt, går den under den lange har vi et salgssignal. Den andre måten MACD kan gi kjøps- og salgssignaler på er når signallinjen krysser over 0-linjen. Går signalinjen over 0-linjen har vi et kjøpssignal, og går den under 0-linjen har vi et salgssignal.

Parabolic SAR

Parabolic SAR er en teknisk indikator som angir trend, og kan gi kjøps- og salgssignaler. Men, det er en indikator som kan gi mange falske signaler i perioder med mye volatilitet eller en trend som går sidelengs.

Parabolic SAR teknisk indikator

Parabolic SAR kan gi enten bullsignaler som er den stiplede linjen på undersiden av kursen. Det første bullsignalet er regnet som et kjøpssignal. Så lenge det dannes bullsignaler på undersiden av kursen er kursen inne i en stigende trend. Bullsignaler blir ofte brukt for å finne nivå for en trailing stop/loss. Bearsignaler dannes på oversiden av kursen og indikerer at kursen er i en fallende trend. Det første bearsignalet er et salgssignal.

Der hvor kursen topper på chartet ut kan vi se at det har kommet falske signaler, både bull og bear. Dette er typisk for Parabolic SAR. På grunn av dette er det viktig å bruke denne sammen med andre tekniske indikatorer som kan bekrefte eller avkrefte signalene fra Parabolic SAR.

Bollinger Bands

Bollinger Bands er en teknisk indikator som signaliserer forventet volatilitet i markedet. Den sier ingenting om hvilken retning kursutslagene vil gå i, derfor er det viktig å bruke denne sammen med andre verktøy for teknisk analyse.

Bollinger Bands teknisk analyse indikator

Den tekniske indikatoren har et flytende gjennomsnitt på 21 dager og en øvre og nedre bånd. Disse to båndene er to standardavvik fra 21 dagers gjennomsnitt. På chartet kan vi se at øvre og nedre bånd beveger seg tett mot 21 dagers gjennomsnitt. Dette kalles for en Squeeze og kan signalisere at vi kan forvente oss økt volatilitet. Lengre mot høyre på chartet har vi det som kalles Breakout. Her går kursen utenfor den øvre eller det nedre båndet, og dette er også et signal for høøy volatilitet.

Teknisk analyseprogram

Chartene vi har brukt for eksempler på tekniske indikatorer på denne siden kommer fra eToro. Dette er en markedsplass hvor du kan kjøpe og selge over 150 ulike ETF-er. eToro har et godt program for teknisk analyse som passer godt for nybegynnere. Er du mer erfaren med teknisk analyse kan vi anbefale teknisk analyseprogram fra TradingView. Dette er et program som inneholder kurser på et enormt antall børsnoterte fond, og det har også mange tekniske indikatorer.

  • Gratis analyseprogram
  • Realtidskurser
  • ETF, aksjer, indekser, råvarer, valuta