Det finnes i utgangpunktet tre ulike typer tekniske formasjoner. Det er vendeformasjoner, fortsettende formasjoner og andre typer formasjoner. De har til felles at de kan gi viktige signaler for kjøp og salg.

Tekniske formasjoner

Enkelte ganger danner kursen formasjoner. Disse kan gi viktig informasjon om hvilken retning kursen sannsynligvis kommer til å bevege seg videre i. På grunn av dette blir disse ofte brukt til å finne kjøpssignaler og salgssignaler. Ved å følge disse kan du få en bedre avkastning når du kjøper eller selger ETF eller aksjer.

Som nevnt skiller vi mellom tre ulike typer tekniske formasjoner. Vendeformasjonene gir signaler om at den underliggende trenden er i ferd med å snu, mens fortsettende formasjoner signaliserer at kursen sannsynligvis vil fortsette i samme retning. De formasjonene som går under andre formasjoner angir derimot ingen retning før vi har fått et etablert brudd på enten støtten eller motstanden i formasjonen.

Støtte og motstand i tekniske formasjoner

I vår introduksjon til teknisk analyse forklarte vi at teknisk støtte og teknisk motstand er det mest grunnleggende innenfor teknisk analyse. Teknisk støtte og teknisk motstand er også viktig når det kommer til tekniske formasjoner. Som regel har de tekniske formasjonene et støtte og en motstand, men det finnes unntak fra dette.

Etablert brudd

For at en teknisk formasjon skal gi et kjøpssignal eller salgssignal trengs det et etablert brudd på enten støtten eller motstanden. Som vi nevnte i introduksjonen til teknisk analyse har vi et etablert brudd når det har blitt dannet tre hele candlesticks på oversiden av en motstand eller på undersiden av en støtte.

Et brudd på en motstand blir tolket som et kjøpssignal, mens et brudd på en støtte tolkes som et salgssignal. Normalt bruker vi chart med en vanlig linje for kursen når vi ser etter tekniske formasjoner, når disse er funnet kan vi gå tilbake til et candlestick chart for å se når vi har fått et etablert brudd.

Trykker du på bildene nedenfor vil de åpne seg i ny fane. Det vil da være lettere å se detaljene.

Vendeformasjoner

Vendeformasjoner er tekniske formasjoner som signaliserer at vi kan få et skifte i den tekniske trenden. Dersom vi er inne i en fallende trend og får en vendeformasjon er det sannsynlig at vi får en stigende trend. Er vi derimot inne i en stigende trend og får en vendeformasjon vil trenden sannsynligvis bli fallende.

Hode skulder-formasjon og omvendt hode skulder-formasjon

Omvendt hode skulder-formasjonen er lett gjenkjennelig med sine karakteristiske skuldre og hode. I chartet kan du se skuldrene og hodet, med det felles motstandsnivået.

Hode skulder-formasjon og omvendt hode skulder-formasjon

En vanlig hode skulder-formasjon ser ute som en omvendt formasjon, men her vil hodet være det høyeste punktet mellom de to lavere skuldrene. I tillegg vil det være støttenivået som er viktig. Det disse vendeformasjonene har til felles er at de ofte kommer før vi får et trendskifte og store utslag i kursen.

Dobbel bunn og dobbel topp

I chartet kan vi se at det har blitt dannet en dobbel topp formasjon. Toppene har en felles støttelinje og motstandslinje. Vi får et brudd på støtten og kursen faller raskt fremover.

Dobbel bunn og dobbel topp

En dobbel bunn ser ut som en dobbel topp, men den er selvsagt opp ned. Denne formasjonen vil gi et kjøpssignal dersom vi får et etablert brudd på det teknisk motstandsnivået. Dobbel bunn og dobbel topp formasjoner gir ofte store endringer i kursen på kort tid, derfor er dette formasjoner mange tradere leter etter.

Fortsettende formasjoner

De fortsettende formasjonene signaliserer at det er sannsynlig at kursen vil fortsette innenfor den pågående trenden. Med andre ord, dersom vi finner en fortsettende formasjon innenfor en stigende trend er det sannsynlig at den stigende trenden skal fortsette. Dette kan være et godt tidspunkt for kjøp. Med en fortsettende formasjon innenfor en fallende trend er det sannsynlig at fallet vil fortsette, dette kan være et godt tidspunkt for salg eller shorting.

Vimpelformasjoner

Vinpelformasjonen har en flaggstang og en vimpel. Ofte vil ikke vimpelen være helt symmetrisk. Motstanden eller støtten kan være tilnærmet flat. Det kan vi se i eksempelet på chartet.

vimpelformasjoner tekniske formasjoner teknisk analyse

Vimpelformasjoner er lett gjenkjennelige. Det er også tekniske formasjoner mange analytikere leter etter siden disse kan gi store kursutslag. Vimpelformasjonen kan også oppstå i et fallende marked. Her vil flaggstangen være på oversiden av selve vimpelen.

Flaggformasjoner

Flaggformasjoner minner om en sidelengs trend. Den kan også minne om en rektangelformasjon. Forskjellen er at flaggformasjoner har en flaggstang slik som du kan se på eksemplet i chartet.

Flaggformasjoner tekniske formasjoner

I chartet har vi brukt en flaggformasjon i en fallende trend som eksempel. Her vil flaggstangen være på oversiden. Som med vimpelformasjonen kan vi også finne disse tekniske formasjonene i stigende trender. Da vil flaggstangen være på undersiden av flagget.

Andre formasjoner

Vendeformasjoner og fortsettende formasjoner signaliserer hvilken retning det er sannsynlig at kursen vil gå i. Det finnes også formasjoner som ikke signaliserer videre kurs. Med denne typen tekniske formasjoner vet vi ikke hvilken retning kursen vil gå i før vi har fått et etablert brudd på enten støtten eller motstanden. Får vi et etablert brudd på motstanden vil kursen sannsynligvis stige videre, mens et etablert brudd på støtten signaliserer at kursen sannsynligvis skal fortsette å falle.

Triangelformasjoner

Triangelformasjoner kan ligne på vimpelformasjonen, men som du kan se i chartet mangler de en flaggstang. Vi ser at det dannes lavere topper og høyere bunner. Deretter får vi et brudd på motstanden som signaliserer videre oppgang i kursen.

Triangelformasjoner teknisk analyse tekniske formasjoner

Rektangelformasjoner

Rektangelformasjoner har mye til felles med sidelengs trend og flaggformasjon. Men, her mangler flaggstangen. I chartet kan du se støtten og motstanden har blitt testet gjentatte ganger. Det etablerte bruddet på støtten signaliserer kursfall.

Rektangelformasjoner teknisk analyse tekniske formasjoner

Program for tekniske analyser

Vi bruker som regel to ulike programmer når vi lager tekniske analyser. På denne siden bruker vi stort sett eToro analyseprogram som fungerer veldig godt. eToro har også et bra utvalg av børsnoterte fond. Det andre programmet vi ofte bruker er TradingView. Dette er litt mer komplisert og passer derfor best til mer erfarne tekniske analytikere. Uansett er det gratis, og vi kan virkelig anbefale dette.

  • Gratis analyseprogram
  • Realtidskurser
  • ETF, aksjer, indekser, råvarer, valuta