Teknisk analyse er en analysemetode som kan brukes til nært sagt alle finansielle instrumenter. Det er en kvantitativ analysemetode som forsøker å fange opp markedssentimentet eller markedsspsykologien.

Hva er teknisk analyse?

Teknisk analyse bygger på antagelsen om at man kan lese ut av chartene hva markedene tidligere har ment om prisingen av et børsnotert fond, en aksje eller valuta for den saks skyld. Pris er et resultat av forholdet mellom kjøpere og selgere. Er det et flertall med kjøpere vil kursen stige siden det er en knapphet av godet. Er det derimot flertall med selgere vil prisen falle siden det er overskudd av godet.

På chartet vil dette bety at det er kjøperne som sender kursen oppover, mens det er selgerne som kan sende kursen nedover.

For de som driver med teknisk analyse er det spesielt områdene hvor kursen har snudd som er viktig. Har for eksempel en kurs falt over tid vil mange investorer og tradere kunne anse at det børsnoterte fondet har blitt så billig at det er verdt å kjøpe det. Vil det bli mange nok som har denne oppfatningen vil det kunne bli et flertall med kjøpere og kursen går opp.

Like viktig er det også når kursen har steget over lang tid. Dette kan føre til at traderne synes kursen har blitt så høy at det ikke vil lønne seg å gjøre investeringen. Dersom potensielle kjøpere trekker seg unna vil det kunne blitt et flertall av selgere som igjen kan bety at kursen vil falle.

Trykker du på bildene nedenfor vil de åpne seg i ny fane. Det vil da være lettere å se detaljene.

Støtte og motstand

Støtte og motstand er det mest grunnleggende innenfor teknisk analyse. Har du en god forståelse av hvordan dette fungerer kan du finne både tekniske trender og tekniske formasjoner.

En teknisk støtte er et prisnivå hvor kursutviklingen tidligere har falt ned til, for så å finne støtte og snu opp igjen fra. Ofte vil disse være horisontale linjer, men de kan gjerne bestå av linjer som enten stiger eller faller fra venstre mot høyre.

I chartet kan vi se at kursen for det børsnoterte fondet DIA har beveget seg sidelengs i en periode. Kursen har selvsagt beveget seg både oppover og nedover, men tendensen er sidelengs. Vi kan se at kursen har funnet et støttenivå. Dette har blitt testet to ganger. For at et støttenivå skal være klart definert må det være testet minst to ganger. Det er en utbredt formening at et støttenivå som er testet flere ganger vil være et sterkere støttenivå.

En teknisk motstand er et kursnivå hvor kursen har steget opp til, for så å falle tilbake fra. Motstand er ofte horisontale linjer, men som med støttenivåer er dette ingen nødvendighet.

teknisk analyse motstand

I chartet for DIA ETF kan vi se at kursen har falt over en periode, før den flater ut, og så stiger igjen. Vi kan se at kursen har forsøkt å stige, men at det har vært for mange selgere og for få kjøpere til å dra kursen videre. Dette har ført til at kursen har falt ned igjen fra motstandsnivået. Når motstandsnivået er testet to ganger er det et etablert motstandsnivå, på samme måte som med støttenivåer.

Etablert brudd

En kurs kan selvsagt falle ned gjennom et støttenivå eller bryte opp gjennom et motstandsnivå. Dette sees ofte på som enten salgssignaler eller kjøpssignaler. Derfor er det viktig å kjenne til når du har et etablert brudd.

etablert brudd teknisk analyse

I chartet for DIA kan vi se at kursen bryter gjennom motstandsnivået. Dette har vi merket med det lyseblå rektangelet hvor du kan se Brudd på oversiden. Her faller kursen tilbake for å teste støtten i det som tidligere var en motstand. Dette er noe som forekommer relativt ofte. Denne testen blir ofte sett på som en bekreftelse på et brudd innen teknisk analyse.

Et etablert brudd er derimot definert som et brudd hvor du får tre hele candlesticks på oversiden av en motstand eller tre hele candlesticks på undersiden av en støtte. For DIAs del ser vi at etter teste av støtten får kursen et løft, og i de tre påfølgende dagene går kursen høyere. Vi får tre hele candlesticks på oversiden av støtten, og vi har et etablert brudd.

Falske brudd

Det er ingen automatikk i at en kurs som går gjennom et støtte eller motstand kommer til å fortsette i den retningen bruddet viste. Som vi så i eksempelet for etablerte brudd falt kursen ned igjen for å teste støtten. Dersom kursen hadde falt gjennom støtte og videre ned under denne vil dette vært regnet som et falsk brudd. Nettopp på grunn av de falske bruddene er det ofte viktig å vente på et etablert brudd før en gjennomfører handler.

Program for teknisk analyse

Det finnes mange program for teknisk analyse å velge mellom. Vi bruker ofte eToro, og det er herfra vi har hentet charts fra for eksemplene du kan se ovenfor. Her kan du lese mer om eToro erfaringer. Et annet program vi liker veldig godt er TradingView. Dette programmet har kurser på nært sagt alt som omsettes på børs og finansmarkeder. Med andre ord, alt av aksjer, børsnoterte fond, indekser, råvarer og valuta. Dette er et program som best passer for tradere som allerede har erfaring med teknisk analyse.

  • Gratis analyseprogram
  • Realtidskurser
  • ETF, aksjer, indekser, råvarer, valuta