Langsiktig sparing i aksjer og fond er regnet for å være den beste måten å oppnå høy avkastning på. Å investere i enkeltaksjer kan være vanskelig. Fondsinvestering er ofte dyrt, og du har som regel lav transparens. Med ETF eller børsnoterte fond kan du derimot inngå et godt kompromiss. Les hvordan du går frem for å kjøpe ETF.

ETF – børsnoterte fond

ETF er en forkortelse for Equity Traded Funds. På norsk kaller vi disse ofte for børsnoterte fond eller børsfond. De første børsfondene ble introdusert på 90-tallet, og i dag finnes det mange 1000 børsfond å velge mellom. Børsfondene har likheter med både aksjer og vanlige fond, og dette gjør at det er et investeringsalternativ som kan passe for både nybegynnere og erfarne investorer.

Dersom du er uerfaren med investering er det flere ting du må kjenne til før du plasserer pengene dine. Det er nemlig slik at all investering medfører risiko. Dette gjelder både for aksjeinvesteringer, tradisjonell fondsinvesteringer og investering i børsnoterte fond. På denne siden kan du lese om noen av fordelen og ulempene de forskjellige typene investering medfører. Ved å kjenne til disse kan du selv gjøre et godt valg som passer for deg.

Aksjeinvestering

Å investere i en aksje kan gi god avkastning, men samtidig innebærer det høy risiko. For å velge ut en enkelt aksje som kan gi god avkastning av de over 200 aksjene som er tilgjengelig på Oslo Børs kreves det også mye arbeid for å gjøre seg kjent med selskapene. Selvsagt kan du få aksjetips fra meglerhus og banker som tilbyr aksjeinvestering, men ofte blir det veldig dyrt. Ved kjøp og salg av aksjer må du også betale kurtasje. Vil du spare en mindre sum som 2000 – 3000 kr må du som regel regne med å måtte betale minst 29 kr, eller minst 0,99 % av sparebeløpet.

Fordeler

 • Kan gi høy avkastning
 • Er veldig lærerikt

Ulemper

 • Krever mye tid
 • Kan være dyrt
 • Høy risiko for uerfarne

Fondsinvestering

En løsning på problemet med å gjøre seg kjent med, og analyse selskaper er å kjøpe fond. Et fond investerer nemlig i flere forskjellige selskaper, noe som gjør at risikoen blir spredt. Altså kan en fondsinvestering ha lavere risiko enn en aksjeinvestering. Problemet er at det ofte er forvalteren du kjøper og selger fondet av. Oppgjøret er kun en gang om dagen, og det fører til at du ikke vet hvilken kurs du kjøper eller selger fond til. Normalt krever forvaltere også et forvaltningshonorar. Dette er normalt på 0,3 % av investeringen. I tillegg kommer plattformavgift, og noen fond krever et ekstra honorar dersom fondet gir god avkastning et år.

Fordeler

 • Lavere risiko enn aksjer
 • Normalt billigere en aksjer

Ulemper

 • Lav transparens
 • Kan være skjulte kostnader

Investering i ETF

Å kjøpe ETF vil i mange tilfeller føre til at du må betale kurtasje, på samme måte som når du kjøper og selger aksjer. Men, det finnes nettmeglere som tilbyr kurtasjefritt kjøp og salg av børsfond. Altså er dette en kostnad du kan unngå ved å kjøpe ETF, fremfor aksjer. Videre er børsfond kjente for å ha lave forvaltningshonorarer. Ofte ligger dette så lavt som 0,1 %. Du betaler normalt ingen plattformavgift.

Et børsfond vil også investere i flere selskaper, noe som gjør at risikoen blir lavere. Dette fungerer på samme måte som hos et vanlig fond. Det er også et veldig stort utvalg av børsfond. Du kan for eksempel velge et batteri fond med fokus på selskaper som utvikler batteriteknologi, et børsfond som investerer i en global indeks eller et fond som kun investerer i helseselskaper eller finansselskaper. Dette gjør at å kjøpe ETF er et godt alternativ til investering i aksjer siden du får en god risikodiversifisering, og du har samtidig gode valgmuligheter til å velge mellom brede indekser eller smale sektorer.

Børsfond eller ETF kjøpes og selges på børs på samme måte som aksjer. Det betyr at du hele tiden kan se hva ditt børsfond er verdt. Du kan også se hva andre fond koster, noe som betyr at du har en langt bedre kontroll på hva du må betale for å kjøpe ETF fremfor et vanlig fond. Det samme gjelder også når du vil selge. Både kjøps- og salgsordre på ETF gjennomføres umiddelbart så lenge børsen er åpen.

Fordeler

 • Lavere risiko enn aksjer
 • Mulighet for spisst fokus
 • Bedre transparens
 • Normalt billigere enn aksjer og fond

Ulemper

 • Mange ETF å velge mellom
 • Kan være skjulte kostnader

Indeksfond, rentefond, råvarefond og shortfond

Om det egentlig er en ulempe kan være vanskelig å avgjøre, men det at det er mange børsfond å velge mellom kan gjøre det vanskeligere for nybegynnere å velge hvilket børsfond som skal kjøpes.

Normalt kan vi dele børsfond inn i kategoriene indeksfond som følger utviklingen til en indeks som S&P 500, Oslo Børs indeks eller NASDAQ, rentefond som investerer i obligasjoner, råvarefond som investerer i råvarer som olje og gull, og shortfond som kan gi positiv avkastning når børsen faller. Under hver av disse kategoriene finner du underkategorier, og under der igjen mange 100 ulike børsfond.

Litt lengre ned i denne teksten kan du få et godt tips om hvordan du kan gå frem for å velge hvilket eller hvilke børsfond du vil kjøpe.

Valg av megler

Før du kan kjøpe ETF må du ha en spesiell konto for dette. I Norge kalles disse for VPS konto, som betyr Verdipapirsentralen konto. Dette er en konto som du kan holde aksjer og børsfond på. Hos utenlandske nettmeglere kalles det som regel for en investeringskonto eller tradingkonto.

Før du velger en nettmegler, eller for den saks skyld åpner en VPS konto i nettbanken din er det et par ting du bør vurdere.

Sikkerhet

Sikkerhet er veldig viktig år du skal velge nettmegler for å kjøpe ETF eller børsfond. For når du velger nettmegler kan du risikere å gjøre et dårlig valg og velge en nettmegler som svindler deg. Vi i Norge er ganske heldig her, for vi får god hjelp av Finanstilsynet. Finanstilsynet driver Virksomhetsregisteret hvor alle nettmeglere som har konsesjon til å tilby tjenestene sine til norske borgere er registrert. Altså kan du finne ut om nettmegleren er trygg og seriøs ved å gjøre et raskt søk. Det kan du gjøre her:

Brukervennlighet

Nettmegleren må også ha brukervennlige løsninger slik at du ikke må bruke mye tid på å sette deg inn i hvordan systemet fungerer, men heller kan bruke den tiden på å velge ut gode børsfond. Mye av tiden vi bruker på internet gjøres også på mobil i dag, og da kan en egen app være veldig greit å ha. Med en app kan du raskt logge inn for å se hvordan utviklingen er på dine ETF.

Utvalg av børsnoterte fond

Aksjer, fond og børsfond kan kjøpes i de fleste nettbanker i dag, men vi ser at de aller fleste kun tilbyr handel i norske verdipapirer. Det er slik at de aller fleste børsfondene er notert på amerikanske børser, og dermed kan du gå glipp av mange gode investeringsmuligheter ved å velge nettbanken. Slik vi ser det bør du ha minst et par 100 børsfond å velge mellom.

Kostnad ved kjøp og salg av ETF

Selv om du kun driver med langsiktig investering er det viktig å ha kontroll på kostnadene når du skal kjøpe ETF. Norske meglere krever som regel kurtasje, og med den billigste løsningen må du betale 29 kr pr handel. Det betyr at dersom du kjøper ETF for 2000 kr må du bruke 1,45 % av beløpet du vil investere på kostnader. I tillegg kommer spread som er forskjellen mellom kjøps- og salgskurs. Spread er en skjult kostnad og fungerer slik at når du kjøper ETF betaler du kursen fondet selges på, når du selger mottar du kursen fondet kjøpes på. Spread gjelder hos alle nettmeglere og banker.

Kjøpe ETF på eToro

Vi som driver denne nettsiden bruker eToro når vi skal kjøpe ETF. eToro er et stort og kjent selskap som tilbyr handel med aksjer og ETF over store deler av verden, og de har også konsesjon fra Finanstilsynet. Det betyr at denne løsningen er like trygg som en hvilken som helt norsk bank eller nettmegler.

eToro har en god løsning som fungerer like godt på nett som på mobil. Du kan også laste ned en egen app. Det er gratis å åpne konto, og du får tilgang til realtidskurser på EFT og aksjer. eToro har en god kundeservice som er tilgjengelig på norsk og et eget forum hvor du kan lære mer om og diskutere investeringer.

Utvalget av ETF er veldig bra på eToro. Pr dags dato tilbyr de over 250 ulike børsnoterte fond. Dette utvalget vokser også. Jevnt blir det lagt til nye ETF.

På eToro betaler du ingen kurtasje når du kjøper ETF eller børsfond. Altså er spread den eneste kostnaden ved kjøp og salg. Dette er en av hovedgrunnene til at vi velger å kjøpe ETF hos denne nettmegleren. Mindre kostnader gir oss nemlig mer å investere, som igjen kan sikre oss en høyere avkastning.

Minste innskudd er på kun €50, så dette er også en løsning som passer bra for nye investorer og sparere.

 • 250+ ETF-er
 • Lav spread
 • 24/5 kundeservice

Kapitalen din er utsatt for risiko. Andre kostnader kommer i tillegg. Mer info: https://www.etoro.com/trading/fees/

Størrelse på investering

Hvor mye du vil investere avhenger av flere faktorer. Det er slik at langsiktighet lønner seg, og det betyr at du ikke bør investere penger du har bruk for i løpet av de neste par månedene. Noe annet som er viktig er hvor høye kostnadene er. Dersom du vil spare 500 kr pr måned og har en kostnad på 29 kr vil det bety at du betaler 5,8 % i kurtasje hver gang du kjøper ETF. Siden børsen over tid har en gjennomsnittsavkastning som ligger nær dette betyr det at det vil ta nesten ett helt år før du har tjent inn kostnadene ved kjøp. I tillegg kommer salg.

I et slikt tilfelle kan det være en langt bedre løsning å heller spare opp til du har €50 som kan investeres og gjøre det på eToro hvor du ikke betaler kurtasje. Siden du kun betaler spread, vil du da kunne kjøpe ETF for over 5 % mer, og over tid kan det utgjøre mye penger.

Valg av børsnotert fond

Det første du må tenke på når du skal velge børsfond å investere i er hvilket forhold du har til risiko. Dersom du er komfortabel med at kursene svinger opp eller ned 10 – 15 % i løpet av kort tid kan du ta høyere risiko. Om du derimot sover dårlig dersom dine ETF er ned 5 – 10 % bør du styre unna risiko. Vi kan dele inn ETF i tre ulike risikoklasser.

Høy risiko

 • Shortfond
 • Råvarefond
 • Spisse sektorfond

Middels risiko

 • Indeksfond
 • Brede sektorfond

Lav risiko

 • Rentefond

Det er selvsagt mulig å kjøpe ETF fra forskjellige risikoklasser. Noe som er vanlig pensjonssparing for unge mennesker er å ha rundt 10 til 30 % av investeringene i rentefond, mens resterende 70 til 90 % investeres i indeksfond. For eldre vil det derimot kunne være en bedre løsning å investere 70 til 90 % i rentefond, og 10 til 30 % i indeksfond. Indeksfond følger børsindeksene, og derfor vil disse svinge. Rentefond er derimot investert i obligasjoner, og disse gir en stabil, men lavere avkastning.

Noe annet som er viktig å vurdere er hva du tror kommer til å skje i fremtiden. Dersom du tror at vi kommer til å forbruke mindre olje vil det å investere i et sektorfond med fokus på olje ikke være en god løsning. Derimot kan et sektorfond med fokus på selskaper som driver med solenergi eller annen fornybar energi være det beste valget. Dersom du ikke har noen favorittsektor vil et globalt indeksfond som gir eksponering mot alle de ulike sektorene i flere ulike land være det beste valget.

Analyse av børsfond

Når du har en forståelse av hvilken risiko du er komfortabel med, og har funnet ut hvilke sektorer du har mest tro på, kan du gå et steg nærmere å kjøpe ETF. Her er det viktig å ikke bare se på hvilken avkastning børsfondet har gitt det siste året, for historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.

Derimot er det viktigere å se hvilke kostnader børsfondet har, og hvilke og hvor mange selskaper de investerer i. Ved å vurdere flere ulike fond med samme fokus kan du velge det som har lavest kostnader. Her kan du også justere risiko ytterligere. Et sektorfond med få selskaper vil ha en høyere risiko enn et sektorfond med investeringer i mange selskaper.

For å få informasjon om de ulike børsfondene kan du enten besøke nettsiden til selskapet som forvalter børsfondet eller besøke en nettsiden som ETF.com. Her kan du få all informasjon om kostnader, hvilke investeringer børsfondet har og hvilken avkastning det har gitt. Med denne informasjonen kan du analysere deg frem til fondene som passer best for deg.