For nybegynnere som vil starte med investering står ofte valget mellom eToro og Nordnet. Begge nettmeglerne har flere likheter, men det er også en del viktige forskjeller. Les vår vurdering av eToro vs Nordnet for å finne løsningen som passer best for deg.

eToro

eToro er et israelsk selskap som tilbyr verdipapirhandel til kunder over store deler av verden. Selskapet ble grunnlagt i 2006, og i dag har de over 500 ansatte fordelt på kontorer i Kypros, Israel, Storbritannia, USA og Australia.

Nordnet

Nordnet er et svensk selskap som tilbyr handel med finansielle instrumenter til kunder i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Selskapet ble grunnlagt i 1996, og i 2018 ble Netfonds slått sammen med Nordnet. Selskapet har i dag under 400 ansatte.

eToro vs Nordnet – oversikt

Det vi kan si allerede før vi har gjennomført testen for vurdering av eToro vs Nordnet er at begge løsninger er blant de beste på markedet, og langt bedre enn å handle aksjer, fond eller børsnoterte fond i nettbanken. Hovedårsaken til dette er at både eToro og Nordnet er rendyrkede nettmeglere. Ved å fokusere på verdipapirhandel har begge selskap fått frem løsninger som fungerer godt.

eToro

 • Konsesjon fra Finanstilsynet
 • Aksjer, ETF, CFD på råvarer, aksjer, indekser, valuta
 • Lave kostnader
 • Gearing og shorting
 • Gratis realtidskurser på alle produkter
 • Program for teknisk analyse
 • Nøkkeltall og selskapsinfo
 • Fundamentale analyser

Nordnet

 • Konsesjon fra Finanstilsynet
 • Aksjer, ETF, ETN, opsjoner, warrants, fond
 • 29 kr minstekurtasje
 • Gearing og shorting
 • Gratis realtidskurser, men unntak på utenlandske aksjer
 • Program for teknisk analyse
 • Nøkkeltall og selskapsinfo

 • Anbefalt nettmegler
 • Lav spread
 • Gratis realtidskurser på alle aksjer
 • 24/5 kundeservice


eToro er en multi asset investeringsplattform. Verdien på din investering kan stige eller falle i verdi. Din kapital er i risiko.


 • Bra på norske aksjer
 • Minst 29 kr kurtasje
 • Realtidskurser på norske aksjer
 • 10/5 kundeservice


Kapitalen din er utsatt for risiko.

Som du kan se av vår oversikt for eToro vs Nordnet er likhetene mange. De store forskjellene er at eToro tilbyr handel med aksjer, i tillegg til CFD på aksjer, indekser, råvarer og valuta. Nordnet på sin side tilbyr derimot handel med aksjer, ETF, opsjoner, warrants og fond. En annen viktig forskjell er at du ikke betaler kurtasje ved kjøp og salg på eToro. Det gjør du derimot på Nordnet. Minstekurtasjen er 29 kr ved kjøp og salg. eToro skiller seg også positivt ut ved at de tilbyr fundamentale analyser av utvalgte aksjer.

De mindre forskjellene skal vi gå nærmere inn på i vår vurdering av eToro vs Nordnet. Selvsagt scorer Nordnet godt på å tilby flere instrumenter, mens eToro scorer bra på kurtasjefri handel, men, de mindre forskjellene er det som samlet sett utgjør den store forskjellen mellom eToro vs Nordnet.

Lisens og sikkerhet

Når det gjelder lisens og sikkerhet står begge selskap likt. eToro er et israelsk selskap, mens Nordnet er et svensk selskap. For eToro er det Cyprus Securities and Exchange Commission som er tilsynsmyndighet, mens det er Finansinspektionen i Sverige som er tilsynsmyndighet for Nordnet.

Begge foretak har konsesjon fra det norske Finanstilsynet til å driver grensekryssende virksomhet. De underordnede tjenestene de har konsesjon til å tilby kan du se nedenfor.

eToro

 • Investeringstjenester, jf. verdipapirhandelloven § 2-1 (1)
 • 1: Mottak og formidling av ordre
 • 2: Utførelse av ordre
 • 3: Egenhandel
 • 4: Porteføljeforvaltning
 • Tilknyttede tjenester, jf. verdipapirhandelloven § 2-6 (1)
 • 1: Oppbevaring og forvaltning av finansielle instrumenter
 • 2: Kredittgivning
 • 4: Tjenester tilknyttet valutavirksomhet i forbindelse med ytelse av investeringstjeneste
 • 5: Utarbeidelse og formidling av investeringsanbefalinger, analyser og generelle anbefalinger

Nordnet Bank

 • Finansforetaksloven § 3-2 jf. § 2-7
 • 1. Mottak av innskudd og andre midler som skal tilbakebetales
 • 2. Utlånsvirksomhet
 • 6. Garantier og sikkerhetsstillelser
 • 7. a) Pengemarkedsinstrumenter
 • 7. b) Valuta
 • 7. c) Finansielle terminkontrakter og opsjoner
 • 7. d) Valuta- og renteinstrumenter
 • 7. e) Omsettelige verdipapirer
 • 8. Deltakelse i aksjeemisjoner og tjenesteytelser i forbindelse med disse
 • 11. Porteføljeforvaltning og rådgivning
 • 12. Depotvirksomhet

Her har vi tatt for oss Nordnet Bank, dette er filialen til svenske Nordnet AB. Som det kommer frem har eToro flere tillatelser fra Finanstilsynet. Samtidig har flere av datterselskapene til Nordnet AB andre konsesjoner. Slik vi ser det, har Nordnet en komplisert selskapsstruktur som kan gi høyere risiko.

At eToro har en enklere og mer oversiktlig selskapsstruktur og flere konsesjoner gjør at vi kårer eToro til vinner på dette området.

Brukervennlighet

Brukervennlighet er veldig viktig når det gjelder valg av nettmegler, og dette er samtidig veldig omfattende. Derfor har vi også lagt vekt på brukervennlighet når det kommer til for eksempel teknisk analyse. Her vil vi fokusere mest på hvordan det er å bruke nettsiden, hvor oversiktlige de er, og kundeservice.

Design og brukergrensesnitt

Både eToro og Nordnet er tilgjengelig på nett og mobil. Begge nettmeglerne tilbyr også en egen mobilapp. Siden trading på mobil kun foregår i nødstilfeller, for oss i hvert fall, har vi valgt å fokusere på nettløsningen i vurderingen av eToro vs Nordnet.

eToro

Bildet åpnes i ny fane

eToro har en oversiktlig handelsløsning hvor du har en egen oversikt med aksjer og CFD du følger. På venstresiden har du en meny som gir deg rask tilgang til porteføljen din, nyheter, markeder, innskudd og uttak, CopyPortifolios, innstillinger og veiledning.

Nordnet

Bildet åpnes i ny fane

Nordnet har også en oversiktlig handelsløsning hvor du har god oversikt over hovedindeksen og de ulike underindeksene. Menyen er her plassert i overkant av skjermen. Her finner du rullegardinmenyer for Mine sider, Børs & marked, Tjenester, Lær deg mer og Kundeservice.

Vi må si at begge løsninger er gode. Noe vi setter pris på med Nordnet er at du kan scrolle deg ned og få frem vinnerlisten, taperlisten og listen over aksjene som er mest omsatt. eToro har også en god løsning, og her trekker det opp at vi kan se statistikk om hvordan andre kunder kjøper eller shorter aksjer. Dette er viktig informasjon som kan si noe om videre kursutvikling.

Å kåre en vinner her er ikke enkelt. Begge løsninger er gode, derfor setter vi uavgjort mellom eToro vs Nordnet.

Kundeservice

Skal vi være helt ærlige kan vi faktisk ikke huske sist vi kontaktet kundeservice på både eToro og Nordnet. Det er fordi vi ikke har hatt behov for det. Men, vi vet at det er utrolig viktig å ha tilgang til kundeservice når det skulle oppstå problemer. Derfor har vi igjen kontaktet kundeservice på eToro og Nordnet for å se hvilken løsning som er best.

eToro

 • FAQ
 • 24/5
 • Live chat
 • Ticket system

Nordnet

 • FAQ
 • Mandag – fredag 08:30 – 17:00
 • Ticket system
 • 23 33 30 23

I perioden vi gjennomførte tester for vår eToro vs Nordnet vurdering var det stor pågang. Dette førte til lang ventetid. Vi vet at dette ikke er representativt for hverken Nordnet eller eToro, derfor har vi ikke vektlagt dette mye. Det vi derimot har vektlagt er at eToro har 24/5 kundesupport, noe som trekker opp dersom du for eksempel handler amerikanske aksjer eller ETF. Nordnet tilbyr på sin side support på telefon.

Igjen må vi si at det er vanskelig å kåre vinneren, og derfor ender vi igjen på uavgjort mellom eToro vs Nordnet.

Investeringsalternativer

Hvilke investeringsalternativer som er tilgjengelig på de ulike markedsplassene er noe vi legger mye vekt på. Dette er i grunn selvforklarende, men det å ha mange investeringsmuligheter kan gi deg en bedre sjanse til å lage en god portefølje som gir god avkastning.

eToro

 • Aksjer
 • ETF
 • CFD på aksjer, valuta, indekser, råvarer

Nordnet

 • Aksjer
 • ETF/ETN
 • Opsjoner
 • Warrants
 • Fond

Tidligere tilbød eToro kun handel med CFD, men nå har de lagt til handel med vanlige aksjer og ETF. Dette er en av de store styrkene til eToro, for her kan du handle aksjer fra hele verden, til og med kinesiske aksjer, og selvsagt også norske, europeiske og amerikanske aksjer. Nordnet på sin side tilbyr kun handel med norske, europeiske og amerikanske aksjer. Men, Nordnet skiller seg ut ved at de tilbyr handel med opsjoner, warrants og fond.

Å ha tilgang til aksjer fra hele verden er et stort pluss, og dette er utslagsgivende for at vi kårer eToro til vinner på dette området.

Kurtasje og kostnader

Kurtasje og kostnader ved kjøp og salg har lenge ligget flatt hos de ulike meglerne, men i det siste har det blitt mye konkurranse på dette området. Å ha lave kostnader er spesielt viktig om du investerer mindre beløp, eller handler ofte og driver med trading.

eToro

 • Lave spread

Nordnet

 • 29 kr minimumskurtasje

Når du handlet på eToro betaler du ingen kurtasje for å kjøpe eller selge aksjer og ETF. Her er det kun spread som er kostnader ved kjøp og salg. Det kan komme andre kostnader som forvaltergebyr, etc, i tillegg. På Nordnet er det flere ulike kurtasjeklasser, og den laveste er 29 kr pr handel. Spread, forvaltergebyr, etc, kommer i tillegg.

Her er det enkelt å kåre en vinner. eToro vinner med god margin.

Gearing og shorting

Gearing og shorting benyttes først og fremst av aktive investorer som utfører mange og kortsiktige handler. For langsiktige investorer er tilgang til gearing og shorting lite interessant.

eToro

 • Opptil 10x gearing
 • Shorting med CFD og ETF

Nordnet

 • Opptil 10x gearing
 • Shorting med aksjer og ETF

Her stiller eToro og Nordnet veldig likt. Begge tilbyr opptil 10x gearing. Begge tilbyr også shorting. Shorting har høy risiko. Begge tilbyr også shortfond.

eToro tilbyr short handel med CFD.

Realtidskurser

For langsiktige investorer er ikke realtidskurser veldig viktig, selv om det er en fordel. Derimot er du avhengig av realtidskurser om du er en aktiv trader med kortsiktig investeringshorisont.

eToro

 • Gratis realtidskurser på alle instrumenter

Nordnet

 • Gratis realtidskurser på norske aksjer

eToro gir deg gratis realtidskurser på alt. Nordnet gir deg derimot gratis realtidskurser kun på norske aksjer. Du kan få snapshots med oppdaterte kurser når du skal gjennomføre handler med utenlandske aksjer. Utover det må du betale for å få oppdaterte kurser på utenlandske aksjer på Nordnet.

eToro tilbyr realtidskurser gratis på alle instrumenter. Altså stikker de av med en klar seier på dette.

Teknisk analyse

Teknisk analyse brukes for å time kjøp og salg, i tillegg kan det brukes til å finne langsiktige trender. Dermed er dette en analysemetode som passer godt for investering i ETF og aksjer, uansett om du er kortsiktig eller langsiktig.

eToro

teknisk analyse etoro vs nordnet
Bildet åpnes i ny fane.

På eToro kan du åpne aksjekursene i Pro Charts. Dette er et program for teknisk analyse, og dette er gratis. Her kan du velge mellom flere ulike oppsett og innstillinger, i tillegg kan du tegne inn tekniske trender, støtte og motstander, og tekniske formasjoner. Utvalget av tekniske indikatorer som RSI, MACD, A/D og flytende gjennomsnitt er veldig godt.

Nordnet

Bildet åpnes i ny fane.

Du kan kjøpe et tilleggsprogram for teknisk analyse, men dette er forholdsvis dyrt om du ikke er en proff investor. De tekniske analysene du kan lage på nettsiden er veldig enkle. Du kan legge til tekniske indikatorer som Bollinger Bands, RSI, MACD og gjennomsnitt. Det er ikke mulig å tegne inn formasjoner, trender eller støtte og motstand.

eToro tilbyr Pro Charts som er et godt program for tekniske analyser. Siden dette er gratis tar de igjen en solid seier.

Fundamental analyse og statistikk

Fundamental analyse og statistikk eller multipler er viktig informasjon for alle typer investorer. Derfor er den stor fordel å ha tilgang til dette hos nettmegleren din.

eToro

fundamental analyse og statistikk etoro vs nordnet
Bildet åpnes i ny fane.

Nordnet

fundamental analyse og statistikk nordnet vs etoro
Bildet åpnes i ny fane.

Både eToro og Nordnet tilbyr en enkel oversikt over multipler som Price/Earnings, statistikk som aksjens beta og informasjon om ulike selskaper. Vår erfaring er at Nordnet ofte ikke har oppdaterte tall, noe som trekker ned. De tilbyr heller ikke fundamentale analyser. Har du en aktiv konto på eToro får du gratis tilgang på fundamentale analyser for utvalgte aksjer.

Med oppdaterte nøkkeltall og multipler, og gratis fundamentale analyser tar eToro seieren igjen.

eToro vs Nordnet – oppsummert

Når det gjelder lisenser og sikkerhet tar eToro serien siden de har en enklere selskapsstruktur, i tillegg til å ha flere konsesjoner. På brukervennlighet er det derimot uavgjort mellom eToro vs Nordnet. Uavgjort er det også på kundeservice.

Når vi ser på investeringsmuligheter, kurtasje og kostnader, og shorting og gearing tar eToro seieren på samtlige punkter.

På punktene realtidskurser, teknisk analyse, og fundamentale analyser og statistikk er det igjen eToro som kommer seirende ut på samtlige.

Samlet må vi derfor kåre eToro som vinner mellom eToro vs Nordnet.

 • Anbefalt nettmegler
 • 250+&nbspETF-er
 • Lav spread
 • 24/5 kundeservice

eToro er en multiasset investeringsplattform. Verdien av dine investeringer kan stige eller falle i verdi. Andre kostnader kan komme i tillegg. For mer info: http://etoro.com/trading/fees.

eToro er en multiasset investeringsplattform som tilbyr både investering i aksjer og trading med CFD-er.

Vær oppmerksom på at CFD-er er komplekse instrumenter og innebærer en høy risiko for å miste penger raskt på grunn av belåning. 51 % av detaljhandelsinvestorkontoene taper penger ved handel med CFD-er hos denne leverandøren. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFD-er fungerer, og om du har råd til å ta den høye risikoen for å miste pengene dine.

Denne teksten er kun ment som informasjon og for opplæring. Teksten skal ikke sees på som investeringsrådgivning eller investeringsanbefaling.

Tidligere resultater er ikke en indikasjon på fremtidige resultater. Handelshistorikk som presenteres er mindre enn 5 fullstendige år og kan ikke være tilstrekkelig som grunnlag for investeringsbeslutninger.

Copy Trading er ikke investeringsrådgivning. Verdien av investeringene dine kan gå opp eller ned. Ditt kapital er i fare.

eToro USA LLC tilbyr ikke CFD-er og gir ingen garantier og påtar seg intet ansvar for nøyaktigheten eller fullstendigheten av innholdet i denne publikasjonen, som er utarbeidet av vår partner ved hjelp av offentlig tilgjengelig ikke-spesifikk informasjon om eToro.