Shorting brukes som regel til spekulasjon, men det kan også brukes til hedging. Børsnoterte short fond kan gi deg avkastning og beskyttelse når børsene faller.

Børsnoterte short fond

Børsnoterte short fond kan være veldig varierte, men de har selvsagt det til felles at de shortet instrumentene de har eksponering mot. Det betyr at når det underliggende instrumentet faller i kurs vil verdien på fondet stige i verdi. Denne typen børsnoterte fond kan ha eksponering mot for eksempel aksjer eller indekser og råvarer.

Siden dette er fond som stiger i kurs når markedet faller passer disse best til kortsiktig trading i perioder med fallende kurser eller som beskyttelse for en større portefølje i perioder med høy volatilitet. Shorting kan også være komplisert, derfor er dette en type fond som ikke bør brukes av nybegynnere.

  • 250+ børsnoterte fond
  • Lave kostnader
  • Godkjent av Finanstilsynet
  • 24/7 kundeservice

Kapitalen din er utsatt for risiko. Andre kostnader kan komme i tillegg. For mer info, besøk https://etoro.com/trading/fees.

Valg av short fond

Siden short fond som oftest brukes til trading er det spesielt viktig at det er høy omsetning i fondet. Både for å holde kostnaden relatert til spread nede, men også for å kunne selge seg raskt ut av posisjonen. Videre er det også viktig at fondet beveger seg slik det skal. Det vil si at når det underliggende instrumentet faller i kurs bør fondet stige tilsvarende. Det er selvsagt også en fordel om forvaltningskostnadene for fondet er lave, slik at eventuell avkastning ikke blir spist opp av utgifter.