Dersom du ønsker eksponering mot rentepapirer er det børsnoterte rentefond som er alternativet. De kan også inngå som en del av en portefølje.

Børsnoterte rentefond

Vanlige rentefond blir ofte sett på som investeringer med lav risiko. Årsaken til dette er et det normalt er langt mindre svingninger i rentemarkedet enn for eksempel i aksjemarkedet. Dette gjelder også for mange børsnoterte fond som er investert mot rentemarkedet. Er du en investor som vil ha lite svingninger i verdien på porteføljen din er rentefond et godt valg.

Det finnes flere ulike typer børsnoterte rentefond. Disse kan ha ulik fokus som korte renter, mens andre har fokus på den langsiktige renten. Enkelte fond kan også ha fokus på selskapsobligasjoner som har høyere risiko, og dermed også kan gi høyere avkastning enn et fond som har fokus på langt mer sikre obligasjoner som er utstedt av sentralbanker.

Valg av rentefond

Når du skal velge børsnotert rentefond er det viktig å finne et fond som har lave forvaltningskostnader. Videre er det også viktig at det er god omsetning i fondet slik at du kan kjøpe og selge andeler når du ønsker. At det er god omsetning i fondet betyr også ofte at spreaden, eller forskjellen mellom kjøpskurs og salgskurs er lav.

Vi nevnte også at de ulike børsnoterte rentefondene kan ha ulikt fokus, og dermed investere i svært ulike obligasjoner. Dette er noe du må sette deg inn i før du kjøper fondet. Normalt vil fond med statsobligasjoner være mer stabile og gi mindre svingninger enn et fond som er investert i selskapsobligasjoner.