Børsnoterte råvarefond investerer i enten et utvalg av råvarer eller i en enkelt råvare. Disse fondene har som formål å speile utviklingen i det underliggende råvaren/e.

Børsnoterte råvarefond

En råvare ETF (Exchange Traded Fund) er et børsnotert fond som gir investorer mulighet til å investere i råvarer uten å måtte eie den fysiske råvaren direkte. Disse fondene kan omfatte enkeltstående råvarer som gull eller olje, eller en bredere råvarekurv som inkluderer flere forskjellige råvarer.

Smale råvare ETF-er fokuserer på en spesifikk råvare. For eksempel, en gull-ETF kjøper og lagrer fysisk gull, og verdien av ETF-en følger prisen på gull på verdensmarkedene. Dette gir investorer en enkel måte å eksponere sine porteføljer mot prisen på gull, uten de utfordringene og kostnadene som er forbundet med lagring og forsikring av fysisk gull.

På den andre siden finnes det bredere råvare ETF-er som investerer i en rekke forskjellige råvarer som energi, metaller, og landbruksprodukter. Disse fondene kan investere i råvarederivater som futureskontrakter for å speile prestasjonen til en råvareindeks. En slik bred råvare ETF gir diversifisering innen råvaresegmentet i en investor sin portefølje, da den reduserer risikoen ved å ikke være overeksponert mot en enkelt råvare.

Sammenlignet med smale børsnoterte fond, kan de bredere råvare ETF-ene gi en mer stabil avkastning siden prissvingningene kan være mindre dramatiske over ulike råvarer. Dette kan være spesielt tiltrekkende for investorer som ønsker råvareeksponering men ønsker å unngå de høyere volatiliteten som ofte er forbundet med enkeltstående råvarer.

Populære ETF for råvarer

Her er en oversikt over tre spesifikke råvare ETF-er, inkludert detaljer om forvalter, noteringssted og andre relevante investeringsopplysninger:

  1. SPDR Gold Shares (GLD): Forvaltet av State Street Global Advisors, er GLD en av de største gull-ETF-ene og er notert på New York Stock Exchange (NYSE). ETF-en gir direkte eksponering mot gullprisen ved å holde fysisk gull i lager. Dette er et populært valg for investorer som ønsker en sikker havn under økonomisk usikkerhet.
  2. United States Oil Fund (USO): USO er forvaltet av United States Commodity Funds og er også notert på NYSE. Denne ETF-en investerer i oljefutures og er designet for å speile prisbevegelsene i West Texas Intermediate (WTI) lett råolje. USO er ideell for investorer som søker å utnytte prisbevegelser i oljemarkedet uten å engasjere seg direkte i fysisk handel.
  3. PowerShares DB Commodity Index Tracking Fund (DBC): Forvaltet av Invesco, er DBC notert på NYSE Arca. DBC tilbyr bred eksponering mot en rekke råvarer som energi, metaller og landbruksprodukter gjennom derivatkontrakter. Denne ETF-en er egnet for investorer som ønsker diversifisering i råvaremarkedet med en enkel investering.

Disse ETF-ene tilbyr ulike måter å investere i råvarer på, fra direkte fysisk eierskap til derivatbaserte investeringer, og passer for ulike investeringsstrategier og risikotoleranser.

Slik kan du kjøpe børsnoterte råvarefond

Å kjøpe børsnoterte råvarefond, eller ETF-er (Exchange Traded Funds), er en relativt enkel prosess som i praksis er likt som å kjøpe aksjer. ETF-er omsettes på børsen, noe som betyr at de kjøpes og selges gjennom vanlige aksjemarkeder og kan handles gjennom de fleste meglerkontorer.

Først trenger du en meglerkonto. Du kan opprette en konto hos en online megler eller en tradisjonell megler. Når kontoen er opprettet og finansiert, kan du begynne å handle. Ved å bruke meglerens handelsplattform, søker du etter ETF-en du ønsker ved å bruke dens ticker-symbol, akkurat som du ville gjort med aksjer.

Når du har funnet den ønskede ETF-en, angir du hvor mange andeler du ønsker å kjøpe, og hvilken type ordre du vil bruke – for eksempel en markedsordre for å kjøpe til gjeldende markedspris eller en limitordre for å sette en maksimal pris du er villig til å betale. Etter at ordren er plassert og utført, vil ETF-andelene være en del av din investeringsportefølje.

Handel med ETF-er gir fleksibilitet og likviditet, og de fungerer godt for både kortsiktige handlere og langvarige investorer som ønsker eksponering mot spesifikke råvarer eller råvareindekser.

Risiko forbundet med børsnoterte råvarefond

Investering i børsnoterte råvarefond (ETF-er) kan tilby tilgang til råvaremarkedene uten behovet for å eie fysiske råvarer, men det følger også med betydelige risikoer som investorer bør være oppmerksomme på.

Markedsrisiko: Som med alle markedsbaserte investeringer, er råvare ETF-er utsatt for de generelle svingningene i markedet. Prisene på råvarer kan være svært volatile, påvirket av faktorer som værforhold, politiske hendelser og endringer i økonomiske indikatorer.

Likviditetsrisiko: Selv om råvare ETF-er generelt har god likviditet siden de omsettes på børser, kan noen spesialiserte eller mindre populære ETF-er oppleve lavere handelsvolumer, noe som kan gjøre det vanskeligere å kjøpe eller selge andeler raskt til ønsket pris.

Forvaltningsrisiko: Effektiviteten av en råvare ETF avhenger av fondsforvalterens evne til å replikere indeksen eller råvaren den sporer. Mislykket forvaltning kan føre til avvik mellom fondets ytelse og råvarens faktiske markedsbevegelser.

Konsentrasjonsrisiko: ETF-er som fokuserer på en enkelt råvare eller en liten gruppe råvarer kan være spesielt sårbare for bransjespesifikke sjokk. Denne konsentrasjonen kan øke fondets volatilitet og risiko.

Rolleeffekt og forfallsrisiko: For råvare ETF-er som investerer i futureskontrakter, kan det oppstå ytterligere kostnader og risiko forbundet med å rulle kontrakter fra en måned til en annen. Dette kan føre til at fondet ikke nøyaktig speiler prisbevegelsen i den underliggende råvaren, spesielt i markeder med backwardation eller contango.

Investorer bør grundig evaluere disse risikoene og vurdere deres egen risikotoleranse og investeringsmål før de investerer i råvare ETF-er.