Børsnoterte råvarefond investerer i enten et utvalg av råvarer eller i en enkelt råvare. Disse fondene har som formål å speile utviklingen i det underliggende råvaren/e.

Børsnoterte råvarefond

Børsnoterte råvarefond kan ha visse likhetstrekk med indeksfond. Dette gjelder fondene som investerer i flere ulike typer råvarer og på den måten speile utviklingen til en råvareindeks. Dette kan være en bred indeks som dekker alt fra bomull til olje, eller smalere indekser som dekker edle metaller som gull og platina. Andre har derimot et langt mindre investeringsfelt. Dette kan være børsnoterte fond som utelukkende investerer i en enkelt råvare som olje, gull eller sølv.

  • Navn: iShares Silver Trust
  • Ticker: SLV
  • Yield 1 år: 51,56 %*

*Pr 04.03.21. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.

  • Navn: SPDR Gold ETF
  • Ticker: GLD
  • Yield 1 år: 4,38 %*

*Pr 04.03.21. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.

  • Navn: iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN
  • Ticker: DJP
  • Yield 1 år: 18,27 %*

*Pr 04.03.21. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.

Valg av råvarefond

Som med andre børsnoterte fond er det enkelte ting som går igjen når du skal velge et børsnotert råvarefond å investere i. Forvalteravgiften som trekkes er viktig. Jo høyere denne er, jo mer av investeringen din vil bli spist opp av kostnader. Denne forvalteravgiften er som regel oppgitt på informasjonsiden for de ulike fondene.

Det er også lurt å sammenligne den faktiske avkastningen råvarefondet har gitt med hvilken utvikling indeksen eller den underliggende råvaren har gitt. Det ideelle er at avkastningen fra råvarefondet har gitt en lik avkastning som indeksen eller råvaren.

Avvik mellom avkastningen fra råvarefondet og indeks eller råvare kan skyldes at fondet har et åpent mandat som åpner for at forvalter kan ta valg, noe som gjør at fondet minner mer om et aktivt forvaltet fond. Dette kan føre til at avkastningen avviker fra indeks eller råvare ved at ulike råvarer vektes ulikt.

Noe annet som er viktig å undersøke er å se hvor mye omsetning det er i det børsnoterte råvarefondet du vil investere i. Jo høyere omsetningen er, jo lavere vil spread normalt være. Samtidig vil det også være bedre muligheter for å trade disse fondene som har høy omsetning.

Skal du trade råvarefond vil det også være en mulighet for at du ønsker å bruke gearing eller belåning for å øke eksponeringen. Ulike fond kan ha ulike krav til sikkerhet, og her kan det være store forskjeller. Ved å undersøke hvilke marginkrav som skilles til de ulike fondene kan du finne det som passer best til trading.