Børsnoterte indeksfond er fond som investerer i aksjer som inngår i en indeks. Fondet har som mål å gi en avkastning som samsvarer med indeksen.

Børsnoterte indeksfond

Børsnoterte indeksfond er også kjent som børsnoterte aksjefond. Dette er en stor gruppe med forskjellige fond som har det til felles at de dekker indekser. Blant de mest populære fondene finner vi de som dekker de store indeksene. Dette kan være OBX indeksen på Oslo Børs eller S&P 500 i USA.

Enkelte fond sikter seg derimot inn mot mindre indekser. Denne typen børsnoterte fond kalles ofte børsnoterte sektorfond. Disse fondene kan speile kursutviklingen i mindre indekser som Konsumvarer, Industri, Kommunikasjon eller Finans.

Det finnes også fond som er spisset mot enkelte undergrupper i disse. For eksempel innenfor Energi kan du finne fond som er spesialisert mot olje eller fornybar energi som solenergi eller vindkraft.

Valg av indeksfond

Når du skal velge et indeksfond å investere i er det en del ting du må vurdere. Noe av dette er felles for alle børsnoterte fond, mens noe er spesielt for aksjefond.

Hvilke forvaltningskostnader de ulike fondene tar er viktig for å finne det som er best. Samtidig er det viktig å sammenligne avkastningen fondet har gitt i forhold til indeksen det skal speile. Når det gjelder sammenligningen av avkastningen til fondet med indeksen det skal speile er det flere grunner til hvorfor det kan være et avvik her.

Ofte vil nettopp forvaltningskostnadene som trekkes ut være en av de viktigste grunnene til at fondets avkasting avviker fra indeks.

Enkelte fond kan også ha et investeringsmandat som gjør at fondet mer ligner et aktivt forvaltet fond, fremfor et passivt indeksfond. For eksempel kan forvalter ha mandat til å velge å ha overvekt i aksjene denne tror skal gi best avkastning og undervekt i aksjene denne tror kommer til å gi dårligst avkastning.

Dersom du har som formål å drive trading med børsnoterte indeksfond er det spesielt to ting som er viktig å tenke på. Først og fremst at det er nok omsetning i markedet til at du kan kjøpe og selge deg ut av fondet uten problemer, og at det er lav spread som følge av den høye omsetningen. Videre vil mange tradere bruke gearing. Her kan det være ulike margin- eller sikkerhetskrav til de ulike fondene.