Det har blitt langt vanligere å også vurdere et selskaps innvirke på miljø, sosiale omgivelser og hvordan ledelse utøves, i tillegg til finansielle nøkkeltall. Her kan du lese mer om ETF med høy ESG score.

ESG

ESG er en forkortelse for Environmental, Social og Governance. Environmental er et sett med kriterier for å vurdere hvordan selskapet opptrer ovenfor naturen. Social måler derimot hvordan selskapet opptrer i forhold til ansatte, leverandører, kunder og mot menneskene som lever i området hvor selskapet opererer. Governance tar derimot for seg selskapets ledelse, toppledernes lønn, revisjoner, internkontroll og aksjonærrettigheter.

Ved å også bruke ESG faktorer til utvelgelse av fond kan man minimere risiko ved at man kan unngå selskaper som driver utstrakt forurensning som senere kan måtte ryddes opp i, og dermed påføre selskapet en stor kostnad. Det har også blitt mer vanlig at nye investorer investerer pengene sine i selskaper som deler et tilsvarende verdisett. Dette gjør at etiske investeringer kan øke i verdi.

Environmental

Grønne ETF scorer høyt på E-kriteriene. Det er disse som i stor grad tar for seg bærekraft og miljøvern. Børsnoterte fond som gjør det godt på disse kriteriene kan være investert mot for eksempel solenergi aksjer, men andre typer fond kan også få en god score dersom de har lavt karbonavtrykk, tar hensyn til vannforbruk, ikke er eksponert mot fossile energikilder, utvikler eller bruker grønne bygg, eller gjør en innsats for å forhindre utslipp og forurensning.

Social

Både store og små selskaper har påvirkning på sine sosiale omgivelser, i tillegg er det sosiale internt i bedriften også er en viktig faktor når det kommer til S-kriteriene. Selskaper som fokuserer på utdanning gjennom støtte til skoler og universiteter eller videreutdanning av ansatte, utvikling av rimelige bosteder, forholder seg til FNs retningslinjer, utvikler medisin og næringsmidler, eller er gode på å tilby kundeservice vil score godt på dette. Selskaper som produserer for eksempel tobakk, alkohol eller tilbyr gamling vil derimot score lavt.

Governance

Det er viktig hvordan et selskap styres, og det er dette G-kriteriene måler. Selskaper med et effektivt og uavhengig styre med representanter fra ulike samfunnslag, kjønn og med ulike verdisyn vil normalt score godt på dette. Her er det også viktig hvordan selskapet ivaretar aksjonærenes interesser. Åpenhet og transparens når det kommer til regnskap og resultater er også viktig. I stor grad vil norske børsnoterte selskaper gjøre det godt på denne testen.

invesco solar etf tan
 • Navn: Invesco Solar ETF
 • Ticker: TAN
 • Fokus: Solenergi
 • MSCI ESG Score: A
 • Yield 1 år: 154,78 %*

*Pr 04.03.21. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.

 • Navn: iShares Core MSCI IEFA ETF
 • Ticker: IEFA
 • Fokus: Global indeks
 • MSCI ESG Score: AA
 • Yield 1 år: 21,09 %*

*Pr 04.03.21. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.

 • Navn: Schwab International Equity  ETF
 • Ticker: SCHF
 • Fokus: Global indeks
 • MSCI ESG Score: AA
 • Yield 1 år: 21,98 %*

*Pr 04.03.21. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.

Invesco Solar ETF

Invesco er et amerikansk forvaltningsselskap, og det er disse som står bak Invesco Solar ETF. Selskapet ble startet i 1935 og i dag har de over 8900 ansatte i 20 land.

Invesco Solar ETF eller TAN som det også kalles er et børsnotert fond som fokuserer på selskaper som driver med solenergi. Porteføljen består av 35 selskaper, noe som betyr at du ikke får en veldig stor risikodiversifisering. Men, siden det grønne fondet er investert i selskaper fra hele verden, også Norge, har det en god risikoprofil.

Noen av selskapene fondet er investert i pr 04.02.21:

 • Enphase Energy, Inc.
 • GCL-Poly Energy Holdings Limited
 • Daqo New Energy Corp Sponsored ADR
 • SolarEdge Technologies, Inc.
 • Sunrun Inc.
 • Xinyi Solar Holdings Ltd.
 • First Solar, Inc.
 • SunPower Corporation
 • Scatec ASA
 • Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.

MSCI ESG Fund Rating

MSCI er et amerikansk finansselskap som ble grunnlagt i 1969. Selskapet med 3300 ansatte er en av de viktigste leverandørene av aksjeindekser, men de har også begynt å vurdere både aksjeselskap og børsnoterte fond etter ESG-kriterier. Karakterene selskapene og fondene kan få vil plassere de i kategoriene Leaders, som er for selskaper som scorer høyt på ESG-kriterier, Average, for selskaper som er gjennomsnittlige på ESG, og Laggers som henger etter i å opptre på en god måte i forhold til ESG.

 • Leaders: AAA – AA
 • Average: A – BBB – BB
 • Laggards: B – CC – C