Aksjemarkedet er volatilt, og dette måles med VIX indeksen. Med ETF for volatilitet kan du hedge porteføljen mot fall eller spekulere på børsfall.

ETF for volatilitet

VIX indeksen er også kjent for fryktindeksen. Dette er en indeks som viser forventet volatilitet for S&P 500 indeksen. I perioder hvor investorene og traderne har forventninger om markedsuro eller fall vil denne indeksen stige. På den måte kan du se på VIX indeksen som en speiling av S&P 500 indeksen, den beveger seg nemlig motsatt vei av børsindeksen.

Dette, sammen med at VIX indeksen kan stige kraftig i perioder med børsfall gjør at mange investorer bruker VIX til å beskytte porteføljen sin mot fall. Ved å hedge på denne måten vil VIX stige i verdi når aksjene faller i verdi. VIX beveger seg ikke helt likt som S&P 500 indeksen. VIX pleier å bevege seg ofte 5 til 10 ganger mer når børsene først faller, og dette gjør at dette også er et instrument som mange tradere velger å bruke for å shorte indeksen.

Hvordan kjøpe ETF for volatilitet

Det finnes flere ulike typer ETF og ETN for VIX indeksen som er tilgjengelig hos de fleste nettmeglere. Det er stor forskjell på de ulike nettmeglerne, og de aller fleste norske tar kurtasje når du kjøper eller selger børsnoterte fond, på samme måte som du må betale kurtasje når du kjøper eller selger aksjer.

  • Navn: VIX Short - Term Futures ETN iPath
  • Ticker: VXXB
  • Navn: ProShares Ultra VIX Short-Term ETF
  • Ticker: UVXY

VIX Short – Term Futures ETN iPath

VIX Short – Term Futures ETN iPath som blir forvaltet av BlackRock er en ETN eller Equity Traded Note. Dette er i praksis en usikret obligasjon som kan kjøpes og selges på børs. Siden dette papiret ikke betaler du rente som vanlige obligasjoner beveger det seg som en vanlige aksje eller ETF. ETNen er satt sammen slik at det skal gi en avkasting som er så lik S&P 500 VIX Short-Term Futures som mulig.