Shorting kan gjøres for å hedge en protefølje eller for å spekulere på kursfall. Med en ETF for shorting kan du tjene penger på børsfall.

ETF for shorting

Shorting passer best for erfarne investorer siden dette er ganske komplisert. Kort fortalt går det ut på å låne en aksje som selges i markedet, og dersom kursen faller vil det være mulig å kjøpe aksjen tilbake for en lavere pris, for så levere aksjen tilbake til utlåner. Differansen mellom salgs- og kjøpskurs beholdes av investoren som shortet. Den store risikoen ligger i at en aksje kan i teorien stige uendelig mye. Altså er det mulig å tape langt mer enn investert kapital på en short.

Her har ETF for shorting en fordel. Dette er nemlig et børsnotert fond som er satt sammen av kontrakter som for eksempel opsjoner, og dette gjør at risikoen blir begrenset. Det er ikke mulig å tape mer enn investert kapital. Likevel, børsene pleier å stige, og dette gjør at shorting er noe som først og fremst blir brukt av tradere med kort tidshorisont på posisjonene som inngås.

Hvordan kjøpe ETF for shorting

Tilgangen til børsnoterte fond i Norge er stort sett god. Disse kan kjøpes i de fleste nettbanker og hos nettmeglere. Ulempen ved å gjøre det på denne måten er at du da normalt må betale kurtasje når du kjøper eller selger ETF.

  • Navn: ProShares UltraPro Short QQQ ETF
  • Ticker: SQQQ
  • Indeks: Nasdaq 100 Index
  • Gearing: 3x
  • Navn: ProShares Short S&P500 ETF
  • Ticker: SH
  • Indeks: S&P 500
  • Gearing: 1x

ProShares UltraPro Short QQQ ETF

ProShares er en amerikansk leverandør av finansprodukter som ble grunnlagt i 1997. Det er dette selskapet som forvalter det børsnoterte fondet ProShares UltraPro Short QQQ ETF. Dette fondet er satt sammen av ulike kontrakter slik at det i størst mulig grad skal gi motsatt kursutvikling i forhold til Nasdaq indeksen. I tillegg har dette børsnoterte fondet en gearing på 3x, noe som gjør at ideelt sett skal det gi 3 % positiv avkastning når indeksen faller 1 %.

Noen av selskapene fondet er investert i pr 13.01.21:

  • 100 største selskaper på Nasdaq