Obligasjoner og rentepapirer hører hjemme i en veldiversifisert portefølje, men er vanskelig tilgjengelig. Da kan ETF for renter være et bra alternativ.

ETF for renter

Profesjonelle investorer har ofte rentepapirer som en del av sine porteføljer for å spre risiko. Dette er noe også mindre investorer kan gjøre, men for å investere direkte i obligasjoner kreves det mye penger. Her kan et børsnotert fond som investerer i obligasjoner og rentepapirer gjøre samme nytte. Med på kjøpet kan du også få en god risikodiversifisering siden de fleste børsnoterte rentefond investerer i lån gitt til flere selskaper, land og organisasjoner.

Hvordan kjøpe ETF for renter

Det er fullt mulig å kjøpe rente ETF i de fleste nettbanker og hos de fleste nettmeglere. Men, normalt påløper det da kurtasje hver gang du kjøper eller selger det børsnoterte fondet.

 • Navn: iShares Core US Aggregate Bond ETF
 • Ticker: AGG
 • Yield 1 år: -1,74 %*

*Pr 04.03.21. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.

 • Navn: Vanguard Total Bond Market ETF
 • Ticker: BND
 • Yield 1 år: -1,87 %*

*Pr 04.03.21. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.

 • Navn: Pimco Enchanced Short Maturity ETF
 • Ticker: MINT
 • Yield 1 år: 0,28 %*

*Pr 04.03.21. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.

iShares Core US Aggregate Bond ETF

Rente ETF gir ikke veldig høy avkastning, men avkastningen de gir er ofte veldig stabil og dette er nettopp grunnen til at mange investorer ønsker å ha obligasjoner og rentepapirer i porteføljen slik at risikoprofilen blir bedre. Det fondet som har gitt best avkastning av de vi har undersøkt er iShares Core US Aggregate Bond ETF. Dette er et børsnoterte fond som investerer i amerikanske rentepapirer. Fondet forvaltes av BlackRock som er verdens største fondsforvalter.

Noen av papirene fondet er investert i pr 08.01.21:

 • US Treasury
 • Federal National Mortgage Association
 • Uniform MBS
 • Government National Mortgage Association II
 • Federal Home Loan Mortgage Corporation
 • Federal Home Loan Mortgage Corporation – Gold
 • Bank of America Corp
 • JP Morgen Chase & Co
 • Wells Fargo & Company
 • Citigroup Inc