Verdiaksjer kjennetegnes ved at de omsettes på lave multipler. ETF for verdiaksjer kan gi god avkastning med fornuftig risiko.

ETF for verdiaksjer

Det er flere måter å finne verdiaksjer på. Det er vanlig å bruke utbytteyield for å finne verdiaksjene. Men, det er ikke alle lavt prisede selskaper som betaler utbytte, og derfor er det også vanlig å bruke multipler som Price/Earnings og Price/Book. Det kan være flere årsaker til at aksjene er lavt priset. De kan for eksempel være oversett av analytikere og investorer.

Det er risiko forbundet med å investere i verdiaksjer, på samme måte som andre typer aksjer. Derfor kan det være en fordel å spre risikoen over flere aksjer fremfor å kjøpe en eller et par enkeltaksjer. Her kan en ETF for verdiaksjer være et bra alternativ. Dette er et fond som gjerne investerer i 100 eller flere verdiaksjer, noe som gir deg en god risikodiversifisering.

Hvordan kjøpe ETF for verdiaksjer

Børsnoterte fond eller equity traded funds omsettes på børsen, akkurat som navnet antyder. Dette gjør at du hele tiden kan se oppdaterte kurser. I tillegg kan du kjøpe og selge fondene i løpet av få sekunder. Med vanlige fond har du som regel gårsdagens kurs å forholde deg til, og som regel tar det også en dag eller mer å kjøpe eller selge ut andeler.

 • Navn: Vanguard Mid-Cap Value ETF
 • Ticker: VOE
 • Yield 1 år: 21,97 %*

*Pr 04.03.21. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.

 • Navn: Vanguard Value ETF
 • Ticker: VTV
 • Yield 1 år: 18,09 %*

*Pr 04.03.21. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.

 • Navn: iShares Core S&P US Value ETF
 • Ticker: IUSV
 • Yield 1 år: 17,82 %*

*Pr 04.03.21. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.

Vanguard Mid-Cap Value ETF

Av de børsnoterte fondene vi har undersøkt i perioden er det Vanguard Mid-Cap Value ETF som har gitt best avkastning. Men, her må vi også legge til at dette er en utbytte ETF, noe som betyr at dette kommer i tillegg. I perioden vi har undersøkt har ETFen hatt en utbytteyield på 2,2 %. Dette børsnoterte fondet er forvaltet av Vanguard som er den største leverandøren av aksjefond og den nest største leverandøren av børsnoterte fond.

Noen av selskapene fondet er investert i pr 08.01.21:

 • Freeport-McMoRan Inc
 • Carrier Global Corp
 • Aptiv plc
 • Eversource Energy
 • WEC Energy Group Inc
 • Motorola Solutions Inc
 • Corteva Inc