Vekstaksjer er utstedt av unge selskaper som vokser raskt. En måte å investere i disse på, er ved å kjøpe ETF for vekstaksjer.

ETF for vekstaksjer

Det som kjennetegner vekstselskaper, i tillegg til at de ofte er unge, er at de ofte driver innenfor teknologi, biotech og forbruksvarer. Ofte har selskapene unike produkter, noe som gjør at de har lite reell konkurranse. Selskapene er ofte høyt priset i forhold til inntjening, noe som er naturlig ved at dette ofte er nye selskaper som kan komme til å tjene mye penger i fremtiden.

Det at vekstselskaper ofte har lite inntekt i dag gjør at det er høy risiko forbundet ved å investere i de. På veien mot god inntekt for selskapet kan det komme ny konkurrenter med bedre løsninger. Dermed er det vanskelig å plukke ut et enkelt selskap som kommer til å gjøre det godt om for eksempel 5 år. Dette gjør at investering i ETF for vekstaksjer kan være en god løsning. Ved å investere i en ETF investerer du indirekte i flere ulike vekstselskaper, noe som gjør at du får en bedre sjanse til å treffe det neste Google eller Apple.

Hvordan kjøpe ETF for vekstaksjer

ETF, eller børsnoterte fond, har fått navnet sitt siden de er satt sammen som fond, men omsettes på børs på samme måte som aksjer. Dette gir deg en langt bedre oversikt over kursutviklingen siden du da kan følge denne på børs. Ved handel i vanlige fond har du som regel en kurs som er minst en dag gammel. Det går som regel også raskere å kjøpe seg inn i, eller selge seg ut av ETF sammenlignet med vanlige fond.

 • Navn: ARK Innovation ETF
 • Ticker: ARKK
 • Yield 1 år: 136,12 %*

*Pr 04.03.21. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.

 • Navn: Vanguard Growth ETF
 • Ticker: VUG
 • Yield 1 år: 39,41 %*

*Pr 04.03.21. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.

 • Navn: iShares Russel 1000 Growth ETF
 • Ticker: IWF
 • Yield 1 år: 38,44 %*

*Pr 04.03.21. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.

ARK Innovation ETF

Vekstaksjer gir som regel en avkastning som er bedre enn markedet, og dette gjenspeiles også i avkastningen på de børsnoterte fondene som investerer i disse aksjene. Av de vi har valgt ut er det ARK Innovation ETF som har gitt best avkastning i perioden. Dette er et fond som forvaltes av ARK Invest. ARK Invest er en relativt ny fondsforvalter. De fokuserer på selskaper som driver med disruptiv teknologi og selskaper som kan dra nytte av nye teknologier.

Noen av selskapene fondet er investert i pr 08.01.21:

 • Tesla Inc
 • Roku Inc
 • Crispr Therapautics AG
 • Square Inc A
 • Teladoc Helath Inc
 • Invitae Corp
 • Zillow Group Inc