Utbytteaksjer er populære siden de betaler en direkteavkastning. Ved å investere i ETF for utbytteaksjer får du en god risikoprofil og kan få stabile utbytter.

ETF for utbytteaksjer

Det er i hovedsak to ulike grunner til å investere i aksjer som utbetaler utbytte. Du får en direkteavkastning som du enten kan reinvestere i aksjer, eller du får en sideinntekt som kan brukes til andre ting enn investering. I Norge er det mest vanlig at et utbetales ett enkelt årlig utbytte. Men, i USA er utbytte langt mer populært, og her er det vanlig med både kvartalsvise og månedlige utbytter.

Det finnes også utbytte ETF. Dette er børsnoterte fond som investerer i selskap som har solid historikk med utbytteutbetalinger. ETF fond utbetaler som regel utbytte kvartalsvis. Ved å investere i en utbytte ETF vil du få eksponering mot flere selskaper som betaler jevne utbytter. Dette gir deg en god risikodiversifisering. Utbyttene blir så samlet opp, før de blir videresendt til innehaverne av ETFene.

Hvordan kjøpe ETF for utbytteaksjer

Ved å handle i ETF har du god oversikt over kursutviklingen siden disse omsettes på børs. Det går som regel også langt raskere å kjøpe eller selge utbytte ETF fremfor vanlige fond. En annen fordel er at børsnoterte fond kan kjøpes i de fleste nettbanker og hos de fleste nettmeglere. Men, du vil i de fleste tilfeller betale kurtasje på kjøp og salg.

 • Navn: iShares Select Dividend ETF
 • Ticker: DVY
 • Kursutvikling 1 år: 15,20 %*
 • Utbytteyield: 3,50 %*

*Pr 04.03.21. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.

 • Navn: Vanguard Dividend Appreciation ETF
 • Ticker: VIG
 • Kursutvikling 1 år: 18,99 %*
 • Utbytteyield: 1,60 %*

*Pr 04.03.21. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.

 • Navn: iShares Core High Dividend ETF
 • Ticker: HDV
 • Kursutvikling 1 år: 5,60 %*
 • Utbytteyield: 4,00 %*

*Pr 04.03.21. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.

iShares Select Dividend ETF

Av de utvalgte fondene vi har undersøkt for en periode er det iShares Select Dividend ETF som har gitt best kursutvikling. Utbytteyielden har også vært god, noe som samlet sett har gitt en god avkastning for investeringer i denne ETFen. Det børsnoterte fondet som blir forvaltet av BlackRock har som mål å gi en avkastning som er lik avkastningen til de 100 amerikanske selskapene som har best utbyttehistorikk de siste 5 årene.

Noen av selskapene fondet er investert i pr 10.01.21:

 • LyondellBasel Industries NV Class
 • Wells Fargo
 • Prudential Financial Inc
 • Altria Group Inc
 • International Paper
 • Fifth Third Bancorp
 • ViacomCBS Inc Class B
 • Marathon Petroleum Corp