Den demografiske trenden er at befolkningen blir eldre. Dette kan gi økt etterspørsel etter helsetjenester og sikre ETF for helse kursoppgang.

ETF for helse

Det er ikke bare en eldre befolkning som kan gjøre helseaksjer til vinnere. Verden opplever også sterk teknologisk utvikling, og dette kan også være med på å løfte kursene oppover i tiden fremover. Noe annet som kan trekke opp er at USA har fått en demokratisk president. Dette kan føre til utvidelse i det offentlige helsetilbudet og økt etterspørsel etter helsetjenester og medisiner.

Å finne gode aksjer innenfor helsesektoren kan være en krevende oppgave. Enkelte selskaper som har et stort potensiale driver med forskning og utvikling. Dette gir samtidig en veldig høy risiko. For å bedre risikoprofilen kan du gjøre risikodiversifisering ved å investere i enten flere aksjer innenfor sektoren, eller kjøpe ETF for helse.

Hvordan kjøpe ETF for helse

Ved å investere i ETF fond vil du hele tiden kunne se oppdaterte kurser for investeringen. Kjøper du derimot et fond vil du som regel kun se gårdagens kurs. Siden ETF blir omsatt på børs kan du også selge deg ut eller kjøpe nye andeler raskere. Med vanlige fond tar det som regel en dag å kjøpe eller selge. Børsnoterte fond kan kjøpes i de fleste nettbanker og hos de fleste nettmeglere, men da må du normalt betale kurtasje for kjøp og salg.

 • Navn: SPDR S&P Biotech ETF
 • Ticker: XBI
 • Yield 1 år: 55,31 %*

*Pr 04.03.21. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.

 • Navn: Healthcare Select Sector SPDR
 • Ticker: XLV
 • Yield 1 år: 18,86 %*

*Pr 04.03.21. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.

 • Navn: iShares US Medical Devices ETF
 • Ticker: IHI
 • Yield 1 år: 32,93 %*

*Pr 04.03.21. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.

SPDR S&P Biotech ETF

SPDR er børsnoterte fond som blir forvaltet av State Street Global Advisors og er et varemerke eid av Standard and Poor’s Financial Services LLC, et datterselskap av S&P Global. SPDR S&P Biotech ETF forvaltes følgelig av State Street Global Advisors.

Det er dette fondet som har gitt best avkastning av de ETFene vi har undersøkt for perioden. Fondet fokuserer på biotech og skal følge S&P Biotechnology Select Industry Index.

Noen av selskapene fondet er investert i pr 08.01.21:

 • Intellia Therapeutics Inc
 • Editas Medicine Inc
 • Agios Pharmaceuticals Inc
 • SAGE Therapeutics Inc
 • Ionis Pharmaceuticals Inc
 • Alexion Pharmaceuticals Inc
 • BioXcel Therapeutics Inc