Bank og finans er en sektor som ofte gir god avkastning når renten stiger. Dette kan gjøre ETF for finans til en vinner i tiden fremover.

ETF for finans

Finanssektoren omfatter alt fra daglige banktjenester til forsikring og investeringsrådgivning. I en økonomi med sterk og sunn vekst vil renten ofte bli oppjustert, og i et slik miljø kan denne typen selskaper tjene store penger. Selskaper i finanssektoren er ofte lavt priset om vi ser på multipler, noe som igjen kan gi deg lavere risiko i porteføljen.

Som i andre sektorer kan det være vanskelig å plukke ut vinneraksjer. Samtidig kan det også være en stor fordel å investere i flere selskaper innenfor samme sektor for å få en godt diversifisert portefølje. Da kan ETF for finans være et bra alternativ.

Hvordan kjøpe ETF for finans

Som nevnt kan børsnoterte fond eller ETF fond gi deg en god risikodiversifisering ved at du blir investert i flere ulike selskaper innenfor samme sektor. En annen viktig fordel du oppnår ved å investere i ETF er økt transparens. ETF blir omsatt på børs på samme måte som aksjer, noe som betyr at du hele tiden har tilgang til oppdaterte kurser. Det er også enklere å kjøpe seg inn eller selge seg ut av ETF enn vanlige fond, noe som gjør at disse også passer godt til aktive investorer.

 • Navn: Vanguard MSCI Financials ETF
 • Ticker: VFH
 • Yield 1 år: 24,00 %*

*Pr 04.03.21. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.

 • Navn: Financial Select Sector SPDR
 • Ticker: XLF
 • Yield 1 år: 24,39 %*

*Pr 04.03.21. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.

 • Navn: SPDR S&P Bank ETF
 • Ticker: KBE
 • Yield 1 år: 32,78 %*

*Pr 04.03.21. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.

Vanguard MSCI Financials ETF

Vanguard er et amerikansk forvaltningsselskap som ble startet i 1975. I dag har selskapet mer enn 6,2 billioner USD under forvaltning. Vanguard er også den nest største utstederen av børsnoterte fond etter Blackrock iShares.

Vanguard MSCI Financials ETF er satt sammen slik at det skal gi en avkastning som er tilnærmet lik indeksen MSCI US IMI Financials 25/50. I perioden vi har undersøkt ovenforstående ETF er det dette børsnoterte fondet som har gitt best avkastning.

Noen av selskapene fondet er investert i pr 08.01.21:

 • JPMorgan Chase & Co
 • Berkshire Hathaway Inc
 • Bank of America Corp
 • Citigroup Inc
 • Wells Fargo & Co
 • BlackRock Inc
 • S&P Global Inc
 • Morgan Stanley